Wedi ymddeol, ond ar gael i weithio yn achlysurol, o ddiwedd Gorffennaf 2012, fel Cynhyrchydd, Cyfarwyddwr (camera sengl, dogfennau)  Sgriptio, Ymgynghorydd Comedi, Sylwebydd, Trosleisio.

 

………………………………………………………………………………………………

Profiad

Cynhyrchu/Cyfarwyddo  ‘Sam Ar Y Sgrin’    Mawrth2012 – Gorffennaf 2012

Cynhyrchu Wedi7 byw am 8mlynedd hyd at Mawrth 2012

Cynhyrchu rhaglenni arbennig i Tinopolis e/e

Wedi 2008/2009/2010 rhaglenni dwy awr i ddathlu uchafbwyntiau y flwyddyn, ac edrych mlaen i’r newydd.

Wedi7 Nos Galan 2010 gyda Bryn Terfel yn westai

Wedi7 Nos Galan 2011 gyda Rhydian yn westai

Cynhyrchu/Cyfarwyddo Ems yn 60eg.

Cynhyrchu/Cyfarwyddo cyfres o gyfweliadau i gyd fynd a’r gyfres ‘Pen Talar’

Cynhyrchu/Cyfarwyddo Hanes Theatr Cymru.

Cynhyrchu Dathlu 40 mlynedd Hergest.

 

Cynhyrchu Cyfarwyddo i S4C

‘Sioe Tony ac Aloma (o Theatr Llandudno ‘Diolch i chi’ gyda rhai o sêr mwyaf Cymru, ac Aled Jones yn cyflwyno

‘Y Jocars’ (3 Cyfres) Castell

‘Bob yn ddau’ (2 gyfres) Castell

Trefnu/cyfarwyddo ‘Dilyn Y Sêr’ Apollo

Trefnu/Cyfarwyddo ‘Pobol Y Pyjamas’ Apollo

Trefnu ymchwylio ‘Gwaed ar eu dwylo’ Telegraffiti

Actio : Pobl y Cwm. A470. Dwy Ynys.  Gwely Blodau. Hotel Eddie, Wali Mr Picton a Idris. Pantomeim (Mrs Cati) Porc Peis bach, ‘Sonamdani’ Dalar Deg

………………………………………………………………………………………………

HT V 80au Is gynhyrchydd/Sgriptio llu o raglenni adloniant ysgafn ‘Bwrw’r Sul’ ‘Cyfle Byw’ ‘Traed Dan Bwrdd’ ‘Par Mewn picl’ Bwrlwm Bro’ ‘Llwyfan’ ‘Gweld Sêr’ ‘Sblat’

Cyflwyno 3 Cyfres Stumiau (45 o raglenni)

Cyflwyno 2 gyfres o Bwrlwm Bro (30 o raglenni)

……………………………………………………………………………………………..

Sgriptio comedi ‘Pantomeim…’Brenin Arthur A’r Blewyn Hir’ Cyfres o sgetsus byrion i ‘Sblat’ ‘Sioe Radio2 Cannon and Ball’ ‘The Laughing Cow’ Peilot teledu Cannon and Ball.  Sgriptiau unigol i Jimmy Cricket, Billy Pearce, Shane Richie, Donimo, Joe Pasquale, Maddi Cryer (Perfformiad London Palladium efo Bob Hope) ‘You Gotta Be Joking’ (Cyfres 6 rhaglen lawnsio Shane Richie B B C 1)  ‘Songs Of Praise’

 

Cynhrchydd/Cyflwynydd Radio Radio Cymru:

Idris ar y Sul, Idris ar Y Sadwrn, Cabare Idris, Plant Mewn Angen, Cabare Dwynwen, Idris o’r ‘Steddfod, Cadair Idris.

Cynhyrchu Cyfres ‘Cofio Charles Williams’ Cyfres Ysbyty Gobowen’ Ffiesta Fflint  ‘Yn fyw o’r Tivoli’

Sylwebydd pel-droed.

……………………………………………………………………………………………..

+ LLU O RAGLENNI TELEDU A RADIO CYN S4C.